Swyddog Gweinyddol Cyllid (Rhan-amser)

Trosolwg

Gan weithio fel aelod o dîm, bydd gofyn i chi ymgymryd ag ystod o ddyletswyddau cyfrifo.

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £15,536 - £22,030

Dyddiad Cau: 10/12/2018 (167 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Neuadd Y Dref Llangefni Sgwar Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 725 700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Diben y Swydd: Cynorthwyo i ddarparu swyddogaeth cyfrifeg effeithlon ac effeithiol i’r Cwmni.

Cyfrifoldebau

Dyletswyddau Cyfrifeg:
Gan weithio fel aelod o dîm, bydd gofyn i chi ymgymryd ag ystod o ddyletswyddau cyfrifo yn ôl cyfarwyddyd y Swyddogion Cyllid, a fydd yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:
- Dyletswyddau’n ymwneud â’r Llyfr Pryniadau a’r Llyfr Gwerthiant
- Cysoni cyfrifon banc a datganiadau
- Rheolaeth credyd ac adennill dyledion
- Bancio Wythnosol
- Sefydlu cyflenwyr newydd
- Delio ag ymholiadau cyllid mewnol ac allanol
- Cynorthwyo timau eraill i ddatblygu prosesau cyllid
- Cynorthwyo gyda dyletswyddau diwedd mis a diwedd y flwyddyn
- Sicrhau bod yr holl ad-daliadau’n cael eu cofnodi'n gywir ar Sage
- Cynorthwyo gyda hawliadau grant o ran casglu data a pharatoi dogfennau.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg / Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Equal Opportunities Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)