Swyddog Gweithredol i'r Prif Weithredwr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog Gweithredol profiadol i ymuno â’r tîm ac i weithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £22,067 (Pwynt 1) - £25,582 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 16/08/2018 (217 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Urdd Gobaith Cymru Canolfan y Mileniwm Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Lewis

Ffôn: 02920 635689

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am Swyddog Gweithredol profiadol i ymuno â’r tîm ac i weithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr. Bydd y person delfrydol yn cynnig syniadau, yn mwynhau sialens, yn meddu ar sgiliau cyfathrebu arbennig ac yn berson creadigol a deinamig gydag angerdd ar gyfer datblygu a dysgu pethau newydd.

Nid yw hwn yn rôl draddodiadol ‘Ysgrifenyddes / PA’, gan ein bod yn chwilio am unigolyn i weithio'n agos gyda'r Prif Weithredwr er mwyn helpu i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sy'n bodoli o fewn y sector. Bydd y rôl yn cynnig cymorth proffesiynol, gweinyddol dyddiol i’r Prif Weithredwr.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Siân Lewis (Prif Weithredwr) ar 02920 635689 neu sianlewis@urdd.org.

I ymgeisio am y swydd anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd wedi’i chwblhau at swyddi@urdd.org. Yn ogystal â ffurflen gais, hoffwn dderbyn clip fideo (tua 30 eiliad) sy’n dweud rhywbeth wrthym ni amdanoch chi fel unigolyn (e.e. eich hoff le, eich diddordebau).

Dyddiad Cau: 17:00 ar y 16/08/18
Dyddiad Cyfweld: 31/08/18


Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)