Swyddog Hyfforddiant

Trosolwg

Mae TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru) ac S4C yn chwilio am unigolyn brwd i weithredu cynllun hyfforddiant cynhwysfawr, newydd i’r sector cynhyrchu,

Cyflogwr: TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru)

Cyflog: £25,000 pro rata

Dyddiad Cau: 07/01/2019 (139 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Mae gan TAC swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon. Gallwn fod yn hyblyg, ond nodwch y bydd angen teithio i gyfarfodydd yn rheolaidd.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Luned Whelan

Ffôn: 07388377478

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

TAC yw’r corff sy’n cynrychioli’r sector teledu annibynnol yng Nghymru. Mewn cydweithrediad ag S4C, mae TAC yn cyflwyno rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr i’r sector, ac rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithredu’r cynllun. Byddwch yn cydweithio gyda Rheolydd Gweithredol TAC, a byddwch yn gyfrifol am bob agwedd o drefnu cyrsiau hyfforddiant, gweinyddu a monitro systemau cyfleu a gweinyddu.

Mae’r cyfrifoldebau’n cynnwys:

• Trefnu cyrsiau hyfforddiant.
• Hyrwyddo a marchnata’r cyrsiau i’r sector teledu annibynnol drwyddi draw, yn uniongyrchol ac ar-lein, gan gynnwys y rhwydweithiau cymdeithasol.
• Cydlynu gweithgaredd Pwyllgor Llywio Hyfforddiant TAC ac S4C, diweddaru’r Pwyllgor a chynorthwyo â datblygu anghenion hyfforddiant.
• Cydlynu â darparwyr hyfforddiant sgiliau i sicrhau eu cymhwysedd i gynllunio darpariaeth benodol o’r radd flaenaf i’r diwydiant. Datblygu cronfa ddata o ddarparwyr a defnyddwyr y gwasanaeth.
• Rheoli ac asesu ceisiadau am gyrsiau, cydlynu deunydd gwerthuso ac adborth a rheoli prosesau anfonebu a thaliadau.

Gwybodaeth, sgiliau, a phrofiad

Hanfodol
• Y gallu a’r profiad i drefnu cyrsiau hyfforddiant.
• Profiad o weithio’n effeithiol fel aelod o dîm.
• Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol yn Gymraeg a Saesneg.
• Profiad o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o’r safon uchaf.
• Profiad o reoli blaenoriaethau, cydbwyso llwyth gwaith a gweithio i derfyn amser tyn yn effeithiol.
• Sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol.
• Y gallu i gynghori, dylanwadu a negodi’n effeithiol.
• Sgiliau dadansoddi da.
• Sgiliau TG da, gan gynnwys Outlook, Word ac Excel.

Dymunol
• Gwybodaeth am egwyddorion hyfforddiant a diddordeb ynddynt.
• Ymwybyddiaeth o faes y cyfryngau yng Nghymru a dealltwriaeth ohoni.
• Profiad o reoli cyllideb neu weithio o fewn cyllideb.
• Deall platfformau cyfleu deunydd ar-lein yng Nghymru, yn y DU ac yn fyd-eang.
• Gwybodaeth am weithdrefnau a chanllawiau hyfforddiant a sgiliau, gan gynnwys canllawiau Iechyd a Diogelwch a golygyddol.

Oriau: 21 awr yr wythnos. Rydym yn croesawu ceisiadau am weithio’n hyblyg
Cytundeb: 12 mis
Cyflog: £25,000 pro rata
Lleoliad: Mae gan TAC swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon. Gallwn fod yn hyblyg, ond nodwch y bydd angen teithio i gyfarfodydd yn rheolaidd.

Am ymholiadau pellach, ffoniwch 07388 377478. I ymgeisio, anfonwch lythyr a CV cyfredol at: gweinyddu@tac.cymru erbyn 12.00 prynhawn dydd Llun 7 Ionawr 2019.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*