Swyddog Iaith Gymraeg

Trosolwg

Mae BIPBC yn chwilio am weithiwr proffesiynol profiadol, sy'n rhugl yn y Gymraeg, i gymryd rhan allweddol mewn sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyflog: £28,050 i £36,644

Dyddiad Cau: 25/11/2018 (148 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ysbyty Maelor Wrecsam Wrecsam, Wrecsam, Cymru LL13 7TD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eleri Hughes-Jones

Ffôn: 01248 385078

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae BIPBC yn chwilio am weithiwr proffesiynol profiadol, sy'n rhugl yn y Gymraeg, i gymryd rhan allweddol mewn sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg o dan Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd deilydd y swydd yn rhoi cyngor a chefnogaeth i staff ar bob lefel ar faterion yn ymwneud â'r Gymraeg a bydd yn gyfrifol am ddatblygu mentrau, a'u rhoi ar waith i gefnogi'r sefydliad i ddarparu gwasanaethau'n ddwyieithog.

Bydd deilydd y swydd yn darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i nifer fawr o staff a bydd yn hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg ac yn dylanwadu ar newid i gefnogi gwerthoedd y Bwrdd Iechyd a Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdiethasol 'Mwy na geiriau'.

Am fanylion pellach / sgwrs anffurfiol cysylltwch ag:
Eleri Hughes-Jones, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg
01248 385078

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*