Swyddog Ieuenctid Caerffili

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn rhanbarth Caerffili.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £19,442 (Pwynt 1) - £22,539

Dyddiad Cau: 27/06/2018 (208 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Heol Gelli Haf, Fleur De Lys Y Coed Duon, Caerffili, Cymru NP12 3JQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dai Bryer

Ffôn: 07976 003321

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid yn rhanbarth Caerffili. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, Menter Iaith Caerffili a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’r prif nod yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org
.
Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 27ain o Fehefin, 2018

Dyddiad Cyfweliad: Wythnos yn cychwyn 2il o Orffennaf, 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*