Swyddog Marchnata

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 20 - 25 (£19,430 - ££22,658)

Dyddiad Cau: 23/05/2018 (243 diwrnod)

Amser Cau: 13:00:00

Lleoliad

Mudiad Meithrin Boulevard de Saint Brieuc Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 1PD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iola Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd gan y person a benodir wybodaeth am farchnata gan gynnwys y dulliau cyfathrebu diweddaraf ynghyd â sgiliau rhyngbersonol da. Mae hon yn swydd ddelfrydol i ddatblygu sgiliau marchnata ymhellach ac yn gyfle i ennill profiad gwerthfawr yn y maes yn enwedig yn y maes cyfryngau cymdeithasol. Mae’r gallu i weithio’n hyblyg, yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol ynghyd â chyfrannu’n greadigol a brwdfrydig at waith y Mudiad.

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â

Iola Jones

01970 639639

iola.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad Cau:

23.05.2018 am 12:00yp

Cyfweliadau

30.05.2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)