Swyddog Plant a Theuluoedd Menter Brycheiniog a Maesyfed

Trosolwg

Yn ystod cyfnod y swydd, prif ffocws y gwaith fydd gweithio gyda phlant a theuluoedd yn gymunedol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd drefnu a chynnal digwyddiadau cymunedol, trefnu a chefnogi...

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Cyflog: £20,541 i £21,693 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/11/2018 (162 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Neuadd y Sir Llandrindod, Powys, Cymru LD1 5LG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01597 826409

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyngor Sir Powys - Swyddog Plant a Theuluoedd Menter Brycheiniog a Maesyfed

37 awr, Cyfnod penodol tan 31/08/2019

Graddfa 6 (Pwynt 21 i Bwynt 23) £20,541 i £21,693 y flwyddyn £10.6469 i £11.2441 yr awr

Lleoliad: Neuadd y Sir, Llandrindod

Mae Menter Brycheiniog a Maesyfed yn chwilio am Swyddog Plant a Theuluoedd ar gyfer cyfnod mamolaeth.

Yn ystod cyfnod y swydd, prif ffocws y gwaith fydd gweithio gyda phlant a theuluoedd yn gymunedol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd drefnu a chynnal digwyddiadau cymunedol, trefnu a chefnogi digwyddiadau i deuluoedd ifanc, a gweithio gydag ysgolion i gefnogi rhieni sy’n dewis addysg Gymraeg i’w plant.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd weithio gyda chymunedau penodol i drefnu a chynnal gweithgareddau i oedolion o bryd i’w gilydd.

Byddem yn croesawu ceisiadau i weithio yn rhan amser neu i rannu swydd.

Am ragor o fanylion cysylltwch a Bethan Price ar menterbrycheiniog@gmail.com neu 07776 296267

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*