Swyddog Prosiect

Trosolwg

Mae Mencap yn chwilio am Swyddog Prosiect brwdfrydig i chwarae rôl allweddol yn cyflwyno prosiect newydd, difyr a chyffrous sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Cyflogwr: Mencap

Cyflog: £19,200 y flwyddyn/pro rata

Dyddiad Cau: 10/01/2018 (283 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Bangor, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Prosiect – Bangor, Gogledd Cymru

20 awr yr wythnos

£19,200 y flwyddyn/pro rata ynghyd â buddion rhagorol

Contract cyfnod penodol hyd nes 30 Medi 2020

A hoffech chi weithio i sefydliad sydd wedi’i raddio’n 20fed o blith 100 uchaf y Sunday Times o ran y cwmnïau gorau nid er elw i weithio iddynt? Os felly, mae gennym y swydd berffaith i chi!

Mae Mencap yn chwilio am Swyddog Prosiect brwdfrydig i chwarae rôl allweddol yn cyflwyno prosiect newydd, difyr a chyffrous sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Byddwch yn gyfrifol am gasglu a lledaenu treftadaeth ynglŷn â chyfeillgarwch a pherthnasoedd agos pobl ag anabledd dysgu yng Ngogledd Cymru. Byddwch hefyd yn cydlynu gwaith Gwirfoddolwyr mewn cyfarfodydd hwb treftadaeth.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu ymgymryd â chyfrifoldeb am nodi a recriwtio cyfranogwyr ag anabledd dysgu yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â dosbarthu gwybodaeth yn ystod y broses ganiatâd iddyn nhw i gyd, neu i bobl ar eu rhan, er mwyn gallu gwneud penderfyniad gwybodus.

Rolau allweddol:

- Cynnal cyfweliadau hanes llafar
- Rheoli Gwirfoddolwyr
- Meithrin perthnasoedd gyda darparwyr anabledd dysgu
- Recordio straeon treftadaeth am gyfeillgarwch a pherthnasoedd
- Cynorthwyo rheolwr y Prosiect i sefydlu Cenhadon Prosiect Gogledd Cymru
- Cynorthwyo’r Rheolwr Rhanddeiliaid i ddatblygu’r ap iBeacon a’r canllawiau a gynhyrchir ar ddiwedd y prosiect

Sylwer, gofynnwn fod yr ymgeisydd llwyddiannus yn siaradwr Cymraeg rhugl, ac yn meddu ar drwydded yrru lawn a dilys y DU, ac yn barod i ddefnyddio’i gar ei hun er mwyn teithio ar hyd a lled Gogledd Cymru i weithio. Gofynnwn hefyd eich bod yn gallu gweithio dau ddydd Sadwrn y mis. Mae hyblygrwydd yn hanfodol i’r swydd hon!

A yw hon yn swnio fel y rôl ddelfrydol i chi?

Os ‘Ydy!’ yw’r ateb, yna byddem wrth ein boddau yn clywed gennych!

Rhif Adnabod y Swydd: 10754

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*