Gweithwraig Cefnogaeth Symudol - Cytundeb Dros Dro 12 mis, Llangefni

Trosolwg

• Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £20,150 - £22,018 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2018 (219 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grŵp Cynefin 33-35 Stryd Fawr Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Karen Worth

Ffôn: 01286 889218

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y Swydd:
- Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.
- Cefnogi Arweinydd Tîm a chyd-weithio gydag aelodau eraill yn y gymuned i gyflawni nôd ac amcanion y cynllun.
- Darparu cymorth ac arweiniad i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dioddef o drais yn y cartref yn Ynys Môn gan ganolbwyntio ar ganlyniadau positif.
- Gweithredu fel prif gyswllt ar gyfer darpar ddefnyddwyr gwasanaeth / ddefnyddwyr gwasanaeth bregus gan weithredu a blaenoriaethu yn ôl angen a risg.
- Gweithredu er mwyn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael cefnogaeth holistig a pherson ganolig i wireddu safonau uchel o berfformiad sy’n cynning ‘cefnogaeth a mwy’.

*Mae’r term ‘defnyddwyr gwasanaeth’ yn cyfeirio at ddynion, merched, plant, pobl ifanc, oedolion, pobl hŷn a theuluoedd.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais (PDF)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)