Swyddog Ti a Fi Teithiol Abertawe a Chaerfyrddin

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog Ti a Fi Teithiol i weithio yn Abertawe a Chaerfyrddin. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 7 £16,495 (pro rata) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 13/11/2018 (160 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Heather Davies-Rollinson

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Heather Davies-Rollinson

01970 639639

heather@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Amser cau: 11.55yh 13.11.18

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)