Swyddogion Ariannu

Trosolwg

Ydych chi'n cyfathrebu'n hyderus ac yn mwynhau cydweithio â phobl? Ydych chi'n gweld potensial mewn syniadau yn ogystal â heriau? Ydych chi'n angerddol dros eich cymuned? Rydym yn chwilio am...

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Cyflog: £21,000 yf + buddiannau hael

Dyddiad Cau: 25/03/2018 (269 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Caerdydd a'r Drenewydd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gareth Williams

Ffôn: 02920 678 274

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Amdanom ni
Y Gronfa Loteri Fawr yw ariannwr cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig. Y llynedd, dosbarthom fwy na £700 miliwn i dros 13,000 o brosiectau.

Credwn fod cymunedau cryf a bywiog yn cael eu hadeiladu a'u hadfywio gan y bobl sy'n byw ynddynt. Daw cymunedau mewn pob math a maint, ac mae arian gan y Loteri Genedlaethol ar gael i bawb.

Rydym yn canolbwyntio ar gefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a phobl sydd â syniadau gwych, lleol neu genedlaethol, mawr neu fach, a fydd yn creu cyfleoedd i bobl wella'u bywydau. Ein bwriad yw gweithio gyda phobl mewn ffordd hyblyg ac ar eu telerau nhw, gan wella'r ffordd yr ydym yn ennyn diddordeb cymunedau ac adeiladu partneriaethau newydd ag arianwyr, elusennau ac unigolion eraill.

Rydym yn newid y ffordd yr ydym yn gweithio yng Nghymru trwy wella'n prosesau dyfarnu grantiau a symud yn agosach at y cymunedau a ariannwn. Rydym yn chwilio am bobl amrywiol a dawnus sy'n rhannu ein gwerthoedd ac yn angerddol dros wneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau trwy ddatblygu cydraddoldeb ac ariannu syniadau gwych sydd o bwys i gymunedau.
Mae angen sgiliau Cymraeg rhugl ar gyfer un o'r Swyddi.

Dyddiad cau: 25 Mawrth 2018 (11.59pm)
Dyddiad y cyfweliad: Wythnos yn dechrau 09 Ebrill 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*