Swyddogion Clwb Cwtsh (3 swydd)

Trosolwg

Tair Swydd, Un ym Meirionnydd, Un yn Ynys Môn a'r llall yng Nghonwy a Dinbych. Cytundeb penodol - Medi 2018 - Mawrth 2019

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: NJC 20 – 25 £19,819 - £23,111 pro rata

Dyddiad Cau: 15/07/2018 (216 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

gweler y swydd ddisgrifiad

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lois Hughes

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Lois Hughes, Rheolwr Clwb Cwtsh

01970 639639 neu lois.hughesn@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad Cau: 11:59yh ar y 15.07.2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)