Swyddogion Cymorth Busnes (1 swydd barhaol ac 1 swydd dros dro tan 1 Mawrth 2019)

Trosolwg

Bydd Swyddogion Cymorth Busnes y Gwasanaeth Cyfieithu yn deall hanfodion prosesau cyfieithu Llywodraeth Cymru yng nghyd-destun Safonau’r Gymraeg. Byddant yn cefnogi’r broses o drefnu a pharatoi...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Cyflog: £19,240 - £22,500

Dyddiad Cau: 18/06/2018 (217 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin neu Gyffordd Llandudno

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y swydd
Bydd Swyddogion Cymorth Busnes y Gwasanaeth Cyfieithu yn deall hanfodion prosesau cyfieithu Llywodraeth Cymru yng nghyd-destun Safonau’r Gymraeg. Byddant yn cefnogi’r broses o drefnu a pharatoi prosiectau cyfieithu gan gydweithio yn rhagweithiol ac yn effeithiol gyda’i gilydd, gydag arweinwyr y timau cyfieithu a gyda chyfieithwyr mewnol ac allanol, er mwyn helpu i sicrhau proses gyfieithu effeithiol ac effeithlon.

Bod yn gyfrifol am:
• Gydweithio, o dan arweiniad eu Swyddogion Busnes, gyda gweddill aelodau’r Uned Fusnes er mwyn darparu gwasanaeth cyson, effeithiol ac effeithlon.
• Helpu i drefnu prosiectau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd ar gyfer yr arweinwyr timau a’r cyfieithwyr sy’n gwasanaethu cwsmeriaid fesul portffolio Gweinidogol.
• Darparu cymorth busnes a chefnogaeth gyffredinol i reolwyr a chyfieithwyr y Gwasanaeth Cyfieithu.

GWASANAETH CYFIEITHU LLYWODRAETH CYMRU

Swyddogion Cymorth Busnes

(1 swydd barhaol ac 1 swydd dros dro tan 1 Mawrth 2019)

Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin neu Gyffordd Llandudno

Graddfa gyflog: £19,240 - £22,500

- Sgiliau trefnu da a’r gallu i weithio’n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg?

- Gafael gadarn ar dechnoleg gwybodaeth?

- Awydd dysgu rhagor am y byd cyfieithu a chael cyfle i feithrin sgiliau newydd?

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag un o dimau cyfieithu mwyaf y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dyddiad cau: 18 Mehefin 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*