Swyddogion Gofal Cwsmer

Trosolwg

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n tîm Gofal Cwsmer – yn ein swyddfeydd yn Abercynon (12 milltir o Gaerdydd), Cemaes ger Machynlleth, neu yn y Drenewydd.

Cyflogwr: Y Gorau o Gymru / Best of Wales

Cyflog: £9.50 yr awr

Dyddiad Cau: 20/04/2018 (340 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

Abercynon, Machynlleth, Drenewydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gareth Mahoney neu Llion Pughe

Ffôn: 01650 511101

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n tîm Gofal Cwsmer – yn ein swyddfeydd yn Abercynon (12 milltir o Gaerdydd), Cemaes ger Machynlleth, neu yn y Drenewydd.

Mae Y Gorau o Gymru / Best of Wales yn asiant llety gwyliau hunan ddarpar ar hyd a lled Cymru. www.bestofwales.co.uk / www.ygorauogymru.co.uk

Lleoliad

1. Dewis o 3 swyddfa:

• Tŷ Menter, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN
• Tŷ Menter, Cemaes, Machynlleth, SY20 8QP
• Bear Lanes, Broad Street, Drenewydd, SY16 2QZ

2. O adre - os yn gwneud shifft gyda'r nos / dros ran o benwythnos

(Cynhelir hyfforddiant cychwynnol yn y swyddfa yn ystod yr wythnos)

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n tîm Gofal Cwsmer. Yn atebol i un o’r Cyfarwyddwyr (yn ddibynnol ar y lleoliad). Byddwch yn ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd, cwsmeriaid, perchnogion llety ayb ac yn delio ag amrywiaeth helaeth o achosion mewn ffordd gyfeillgar a chynorthwyol. Byddwch hefyd yn cyfrannu at brosiect parhaus sydd yn dadansoddi a chynyddu perfformiad yr holl lety ar y wefan.

Swydd RHAN AMSER.

- 2 diwrnod yr wythnos yn y swyddfa 09.00 - 17.00

- 1 diwrnod yr wythnos 14.00 - 22.00

- 1 shift ar Ddydd Sadwrn bob yn ail wythnos 09.00 - 15.30

- Shift achlysurol ar Ddydd Sul 09.00 – 13.00

Maen bosib bod mwy o oriau ar gael hefyd os oes diddordeb gan yr ymgeisydd.

Mae Y Gorau o Gymru ar agor i’r cyhoedd o 9.00 tan 22.00, 6 diwrnod yr wythnos a tan 15.30 ar ddydd Sadwrn. Yn ystod y cyfnod hwn rydym yn ymateb i ebyst. Mae’r llinellau ffôn ar agor o 9.00 tan 19.00 Llun - Iau, 9.00 tan 17.00 Gwener a 10.00 tan 12.00 Sadwrn a Sul.

Sgiliau Hanfodol

• Sgiliau llafar ac ysgrifenedig gwych yn Gymraeg a Saesneg.
• Ffordd dda o ddelio â phobl
• Sgiliau ffôn rhagorol ac yn hyderus wrth ddelio â galwadau
• Cyfarwydd â Thechnolog Gywbodaeth cyffredinol, ebost, rhyngrwyd ayb

Sgiliau Dymunol

• Profiad o waith Gofal / Gwasanaeth Cwsmer
• Gallu i weithio mewn tîm ac yn unigol
• Trefnus a gyda’r gallu i flaenoriaethu llwyth Gwaith
• Sgiliau dadansoddi a marchnata

Drwy weithio i Y Gorau o Gymru gallwn gynnig:

* Amgylchedd gwaith cyfeillgar, cefnogol a chwbl ddwyieithog
* Cynllun Bonws (yn dilyn cyfnod prawf)
* Gostyngiadau ar fythynnod gwyliau (yn dilyn cyfnod prawf)
* Cynllun Pensiwn (yn dilyn cyfnod prawf)
* Ymrwymiad parhaus i ddatblygiad personol

Nodwch ar eich cais pa oriau a phatrwn gwaith sydd yn ddymunol gennych.

Cynhelir cyfweliadau mor fuan a phosib.

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr yn esbonio pam rydych yn addas i'r swydd at l.pughe@bestofwales.co.uk

I gael trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Gareth Mahoney neu Llion Pughe ar 01650 511101

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*