Technegydd Asedau ac Addasiadau

Trosolwg

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cyflog: £21,559 - £23,645

Dyddiad Cau: 28/03/2019 (55 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ty Coch, Llys y Dderwen, Parc Menai Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel Technegydd Asedau ac Addasiadau, prif bwrpas y swydd fydd gofyn i chi baratoi dyluniadau CAD ar gyfer addasiadau ar gyfer yr anabl a fydd yn addas i’w cyflwyno i Reolaeth Adeiladu a Chynllunio pan fo gofyn a dogfennau dylunio, iechyd a diogelwch a thendro, yn ogystal a bod yn gyfrifol am drafod gyda Thîm Cleient CCG, Therapyddion Galwedigaethol a phreswylwyr yn ystod y broses dylunio a chreu manyleb i ddatblygu dyluniadau addas i gwrdd ag anghenion y preswylwyr a chydymffurfio â rheoliadau presennol.

Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma fod hefo Safon addysg dda (cyfatebol i 5 TGAU Gradd C neu uwch, neu NVQ2). Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*