Technegydd Desg Gymorth

Trosolwg

Mae cyfle wedi codi am Dechnegydd Desg Wasanaeth yn y tîm Technoleg a Systemau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £18,777 - £20,989 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/01/2018 (272 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01267 676842

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y Swydd: 00678

Technegydd Desg Gymorth
Llawn Amser, Parhaol
Cyflog: £18,777 - £20,989 y flwyddyn
Campws Caerfyrddin

Mae cyfle wedi codi am Dechnegydd Desg Wasanaeth yn y tîm Technoleg a Systemau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin.

Rôl y Technegydd Desg Wasanaeth yw darparu cymorth TG llinell 1af ac 2il er mwyn cynnig cymorth a gwaith cynnal a chadw i ddefnyddwyr oddi mewn i amgylchedd cyfrifiaduron bwrdd gwaith y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys gosod, diagnosis, trwsio, cynnal a chadw, ac uwchraddio’r holl galedwedd a’r offer cyfrifiadurol i sicrhau’r perfformiad gorau posibl ar weithfannau. Bydd y rôl hefyd yn mynd i’r afael â meysydd lle mae problemau trwy'r system Desg Wasanaeth TG (yn ogystal â gwneud hynny’n bersonol, dros y ffôn, neu drwy e-bost) mewn modd amserol a chywir, gan ddarparu cymorth ar gyfer defnyddwyr lle bo angen.

Y Wybodaeth a’r Profiad sydd eu Hangen
• Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon
• Profiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel
• Gwybodaeth dechnegol ardderchog am galedwedd bwrdd gwaith
• Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid ardderchog
• Profiad ymarferol o ddatrys problemau TG
• Gwybodaeth dechnegol weithredol am brotocolau presennol, systemau gweithredu, a safonau
• Profiad o offer meddalwedd cyffredin, cydrannau ac ategolion perifferol

Yn gyfnewid am fodloni’r meini prawf uchod, mae’r Brifysgol yn cynnig hawl i 28 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, cynllun pensiwn cyflogwr yr USS, a lle gwaith technegol ac arloesol iawn.

Dyddiad cau: 21 Ionawr 2018, 5yp

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*