Technegydd Mewnlwytho (Ingest) Digidol

Trosolwg

Rydym yn awyddus i recriwtio Technegydd Mewnlwytho Digidol fydd yn gweithio mewn tîm o weithwyr proffesiynol, dawnus a deinamig ar raglenni teledu byw a rhaglenni wedi'u recordio o flaen llaw.

Cyflogwr: Tinopolis

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 20/05/2018 (246 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Tinopolis Stryd Y Parc Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA15 3YE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Swyddi@Tinopolis.com

Ffôn: 01554 880880

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Crynodeb:
Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis sydd wedi ennill gwobrau lu. Ceir swyddfeydd a chwmniau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Bob blwyddyn, rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw neu wedi’u recordio, o’n stiwdio yn Llanelli. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol, ymroddedig a chreadigol. Rhaid i bob aelod o’r tîm lle mae rhagoriaeth dechnegol yn ganolog i bopeth a wnawn, fod yn ddibynadwy.

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd allweddol:
Mae'r Technegydd Mewnlwytho Digidol yn gyfrifol yn bennaf am fewnlwytho, logio a rheoli ffeiliau fideo digidol a ddefnyddir ar gyfer creu rhaglenni wedi’u recordio a rhaglenni byw. Fel aelod o’r tîm, bydd y rôl hon yn cyfrannu at ddarparu rhaglenni o ansawdd uchel yn effeithiol i'n cleientiaid darlledu.

Yn ddelfrydol, byddwch wedi cwblhau cymhwyster gradd neu Lefel 5 mewn Cynhyrchu Cyfryngau, Cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth, Electroneg neu gwrs tebyg ac yn awyddus i ymuno â'r diwydiant mewn rôl sy’n ymwneud ag ôl-gynhyrchu rhaglenni teledu. Bydd angen sgiliau cyfrifiadurol a bydd angen i chi fod yn hyderus wrth weithio ar wahanol brosiectau ar yr un pryd. Chi hefyd fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer mewnlwytho a rheolaeth ffeiliau mewn adran ôl-gynhyrchu brysur, felly bydd angen i chi fod yn drefnus ac yn gallu cyfathrebu'n dda gyda staff â lefelau amrywiol o sgiliau technegol.

Trosolwg o’r Rôl:
• Mewnlwytho ffeiliau fideo digidol o gardiau P2 ac adfer darnau o ffilm o’r archif.
• Helpu a chefnogi golygyddion a staff cynhyrchu gyda'u llif gwaith wrth iddynt olygu fideo.
• Uwchlwytho/Lawrlwytho ffeiliau fideo ar gyfer gwylio, cyflwyno neu olygu pellach, gan gynnwys newid fformat a throsglwyddo ffeiliau.
• Archifo ac adfer ffeiliau fideo a chreu copïau wrth gefn.
• Cynnal a chadw sylfaenol ar weinyddwyr fideo a dyfeisiau storio.
• Cyfrannu at dasgau dyddiol mewn adran ôl-gynhyrchu brysur.

Cymwyseddau Manteisiol:
• Gwybodaeth am fformatiau a thechnoleg ffeiliau yn ogystal â llif gwaith ffeiliau.
• Cymhwysedd TG gan gynnwys seilwaith ac adeiladwaith rhwydweithiau a gweinyddwyr.
• Gwybodaeth am ffeiliau, fformatiau a chocecs fideo digidol.
• Gwybodaeth am signalau, safonau a phrosesu fideo digidol a sain.
• Cyfleusterau Avid (Interplay, ISIS, Media Composer, ProTools).
• Cyfleusterau Grass Valley Dyno Summit a Solo.
• Arfer da wrth storio a throsglwyddo ffeiliau.

Cymwyseddau Personol:
• Bydd y person llwyddiannus yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd ato ac yn barod i adeiladu a chynnal perthnasau cryf gyda chleientiaid.
• Y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn hawdd
• Ymagwedd ymarferol
• Brwdfrydedd a hyblygrwydd
• Mae sgiliau iaith Gymraeg o fantais i’r rôl hon oherwydd natur ieithyddol ein rhaglenni.

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd angen tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

Danfonwch lythyr yn nodi’ch rhesymau dros ymgeisio a CV i'r Adran Adnoddau Dynol dros e-bost: swyddi@tinopolis.com

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*