Gweithredydd Technegol (Ingest) (Cyfnod mamolaeth)

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am Weithredydd Technegol (Ingest). Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm Rheoli Cynnwys wrth sicrhau fod rhaglenni yn bodloni’r canllawiau darlledu...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £23,613 - £27,285

Dyddiad Cau: 27/02/2018 (357 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Parc Tŷ Glas Llanisien, Caerdydd, Cymru CF14 5DU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithredydd Technegol (Ingest) (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am Weithredydd Technegol (Ingest). Bydd y person yma’n chwarae rhan allweddol o fewn y tîm Rheoli Cynnwys wrth sicrhau fod rhaglenni yn bodloni’r canllawiau darlledu cyfredol; adolygu’n dechnegol, llwytho a throsglwyddo cynnwys rhaglenni S4C ac adrodd ar faterion technegol a golygyddol sy’n codi o bryd i’w gilydd.

Byddwch yn meddu ar brofiad o weithio yn y maes darlledu – technegol, archif rhaglenni neu gynhyrchu rhaglenni. Byddwch yn gallu trefnu a blaenoriaethu gwaith a gallu gweithio i derfynau amser tynn. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cytundeb: 6 mis (gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth)

Cyflog: £23,613 - £27,285 yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad: Caerdydd

Ceisiadau

Dylid anfon ffurflenni cais erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 27 Chwefror 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)