Tiwtor Ardal Conwy

Trosolwg

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael addysg hyd at safon A (neu gyfatebol) a phrofiad blaenorol o ddysgu ar bob lefel, cynghori a chefnogi yn effeithiol, asesu gwaith dysgwyr a defnyddio systemau asesu...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £32,548 - £38,833 y.f.

Dyddiad Cau: 01/06/2018 (234 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Consortiwm Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin

Tiwtor Ardal Conwy
(Cyf: BU01635)

Graddfa 7: £32,548 - £38,833 y.f.

Gwahoddir ceisiadau am y swydd cyfnod penodol lawn-amser yn Dysgu Cymraeg – Gogledd Orllewin.
Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:
• Addysgu amrediad o ddosbarthiadau yn ystod y dydd a chyda’r nos a chyflenwi dros diwtoriaid eraill yn ôl y galw.
• Dysgu ar gyrsiau atodol fel Ysgolion Sadwrn, Ysgolion Haf a Chalan a chyrsiau paratoi at arholiad
• Paratoi deunyddiau dysgu
• Cydweithio’n agos gyda’r Tiwtor-drefnydd lleol i drefnu, hyrwyddo ac arolygu’r rhaglen gyrsiau
• Cynnal a datblygu’r gefnogaeth electronig i ddysgwyr
• Cynorthwyo gyda’r gwaith o ddenu a recriwtio dysgwyr newydd
• Cyfrannu at weithgareddau dysgu anffurfiol yn y gymuned
• Hyrwyddo arholiadau CBAC mewn dosbarthiadau ar lefelau priodol
• Defnyddio’r systemau asesu’n effeithiol
• Cofnodi data dysgwyr y dosbarthiadau a ddysgir ar y system electronig
• Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol

Cyfrannu’n llawn at waith tîm dysgu’r Consortiwm. Bydd hyn yn cynnwys:
• Mynychu cyfarfodydd staff a sesiynau hyfforddi
• Bod yn aelod o’r Tîm Arsylwi (yn ddibynnol ar brofiad)

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael addysg hyd at safon A (neu gyfatebol) a phrofiad blaenorol o ddysgu ar bob lefel, cynghori a chefnogi yn effeithiol, asesu gwaith dysgwyr a defnyddio systemau asesu a sgiliau TG rhagorol ar gyfer dysgu a gweinyddu.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau 1af o Awst 2018 ac mae'r swydd ar gael am dair blynedd. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Mehefin, 2018.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â Ifor Gruffudd, Cyfarwyddwr, ffôn: (01248) 382929, e-bost: i.gruffydd@bangor.ac.uk.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*