Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Trosolwg

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle. Mae Mor

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Cyflog: £25.94 - £30.06 yr awr

Dyddiad Cau: 08/06/2018 (227 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol De Cymru Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF37 1DL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Cyflog: £25.94 - £30.06 yr awr.

Mae Dysgu Cymraeg Morgannwg (Prifysgol De Cymru) yn darparu cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar bob lefel gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, Cymraeg i’r Teulu a chyrsiau gweithle. Mae Morgannwg yn chwilio am diwtoriaid i ddysgu gyda’r nos yn bennaf, ac i ymuno â thîm o diwtoriaid talentog a brwdfrydig. Cynhelir y dosbarthiadau mewn lleoliadau amrywiol ar draws rhanbarth Penybont, RhCT a Merthyr.

Disgwylir i ddeiliaid y swydd weithio’n drefnus, meddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau technoleg gwybodaeth effeithiol a meddu ar gymhwyster dysgu neu gymhwyso o fewn 2 flynedd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â catherine.stephens@decymru.ac.uk / 01443 483600.

Telerau ac amodau’r swydd (gan gynnwys gradd a chyflog) fydd telerau ac amodau Prifysgol De Cymru.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manteision a Buddiannau  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)