Tiwtor Cymraeg i Oedolion (tâl wrth yr awr)

Trosolwg

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin (DCGO), Prifysgol Bangor yn chwilio am diwtoriaid tâl wrth yr awr i ddysgu mewn lleoliadau gwahanol o fewn siroedd Gwynedd, Môn a Chonwy, yn y dydd a gyda’r nos.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £21.88 yr awr

Dyddiad Cau: 01/04/2019 (51 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Lleoliadau amrywiol o fewn siroedd Conwy, Môn a Gwynedd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Eirian Lewis

Ffôn: 01248 382829

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin (DCGO), Prifysgol Bangor yn chwilio am diwtoriaid tâl wrth yr awr i ddysgu mewn lleoliadau gwahanol dros siroedd Gwynedd, Môn a Chonwy, yn y dydd a gyda’r nos.

Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin

Prifysgol Bangor

Tiwtor tâl wrth yr awr (lleoliadau amrywiol yn ardaloedd Arfon, Conwy, Dwyfor, Meirionnydd a Môn)

Cyflog: £21.88 yr awr

Gwahoddir ceisiadau am swyddi tâl wrth yr awr gyda Dysgu Cymraeg - Gogledd Orllewin.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:
• Addysgu dosbarth(iadau) Cymraeg i’r safon uchaf, yn y dydd a gyda’r nos;
• Addysgu amserlen o wersi, yn ogystal â bod yn barod i addysgu yn ystod cyrsiau atodol, e.e. Sadwrn Siarad, Cwrs Pasg, Cwrs Haf;
• Cwblhau gwaith gweinyddol sy’n ymwneud â’r swydd, e.e. delio â chofrestriadau ar ddechrau’r cyrsiau, cynllunio gwersi, marcio gwaith cartref, cadw cofrestrau dosbarth ar-lein;
• Paratoi deunyddiau dysgu yn ôl yr angen;
• Paratoi dysgwyr i sefyll arholiadau CBAC yn ôl yr angen;
• Sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus trwy arsylwadau blynyddol, arsylwi cymheiriaid, mynychu cyfarfodydd a hyfforddiant tiwtoriaid;
• Cynorthwyo â’r gwaith o recriwtio dysgwyr a sicrhau bod pob dysgwr yn derbyn gwybodaeth am gyfleoedd ychwanegol i ddefnyddio’u Cymraeg y tu hwnt i’r dosbarth;
• Cefnogi dysgwyr yn allgyrsiol trwy fynychu digwyddiadau;
• Bod yn barod i gyflenwi dosbarthiadau yn ôl y galw.

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael addysg hyd at safon TGAU (neu gyfatebol) ac yn meddu ar y sgiliau hanfodol isod:
• Yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg , ar lafar ac yn ysgrifenedig;
• Trwydded yrru;
• Sgiliau TG da;
• Personoliaeth ddymunol a’r gallu i gydweithio â phob math o bobl;
• Brwdfrydedd i gefnogi dysgwyr i gyrraedd y nod;
• Cymhelliant cryf;
• Sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig;
• Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol personol;
• Chwaraewr tîm sydd hefyd â’r gallu i weithio’n annibynnol.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ym mis Medi 2019. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn.

I wneud cais, anfonwch CV at sian.lewis@bangor.ac.uk.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1/4/19
Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)