Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am diwtor talentog a brwdfrydig i ymuno â'r tîm Cymraeg i Oedolion. Mae hwn yn rhan o brosiect o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bydd...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 02/08/2018 (198 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd Rhodfa Colum Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £26,495 - £30,688 y flwyddyn (Gradd 5)

Rhif y Swydd: 7482BR

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn chwilio am diwtor talentog a brwdfrydig i ymuno â'r tîm Cymraeg i Oedolion. Mae hwn yn rhan o brosiect o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bydd deiliad y swydd yn darparu gwersi Cymraeg i aelodau Staff Prifysgol Caerdydd.

Swydd llawn amser (35 awr yr wythnos) am gyfnod penodedig o 8 mis, yn dechrau ar 1 Awst 2018, yw hon. Cynhelir dosbarthiadau mewn amryw o leoliadau, a bydd gwaith dysgu yn ystod yr wythnos gwaith yn cwmpasu rhwng 8:00 y bore a 9:00 yr hwyr. Cytunir ymlaen llaw ar amserlen yr unigolyn. Disgwylir hefyd i diwtoriaid fod ar gael i ddysgu ar benwythnosau neu i gyflenwi o bryd i'w gilydd.

Dyddiad Cau: Dydd Iau, 2 Awst 2018.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau’r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi’u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*