Tiwtor-Drefnydd Meirionydd

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd cyfnod penodol lawn-amser yn DysguCymraeg.cymru - Gogledd Orllewin.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £32,548 - £38,833 y.f.

Dyddiad Cau: 18/05/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prifysgol Bangor

Consortiwm Dysgu Cymraeg y Gogledd Orllewin

Tiwtor-Drefnydd Meirionydd (lleoliad: Dolgellau)

(Cyf: BU01611)

Graddfa 7: £32,548 - £38,833 y.f.

Gwahoddir ceisiadau am y swydd cyfnod penodol lawn-amser yn DysguCymraeg.cymru - Gogledd Orllewin.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

• Cyd-lynu’r holl ddarpariaeth o fewn ardal Meirionnydd
• Cynnal a datblygu enw da Prifysgol Bangor ym maes dysgu Cymraeg i oedolion a chyfrannu’n rhagweithiol at holl waith y Consortiwm
• Gweithredu fel prif gyswllt gweithredol gyda’r Pennaeth Dysgu ac Addysgu
• Cyfrannu at y gwaith o gynllunio, trefnu a chynnal rhaglen gynhwysfawr o gyrsiau ar bob lefel bob blwyddyn ar gyfer Meirionnydd.
• Cyfrifoldeb am reolaeth darpariaeth anffurfiol y consortiwm
• Cyfrannu’n llawn at waith tîm Tiwtor-Drefnyddion y Consortiwm.

Dylai ymgeiswyr fod wedi cael addysg hyd at safon gradd (neu gyfatebol) a phrofiad blaenorol o:

• Addysgu ar bob lefel
• Cynghori a chefnogi dysgwyr yn effeithiol
• Asesu gwaith dysgwyr a gweinyddu systemau asesu
• Arwain tîm yn effeithiol, gan gynnwys datblygu, cefnogi, mentora a rheoli perfformiad
• Ddadansoddi a gwerthuso darpariaeth
• Gynnal gweithdrefnau ansawdd
• Ddenu a recriwtio dysgwyr yn effeithiol.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted a phosib ar ôl y 1af o Fehefin ac mae'r swydd ar gael hyd at 4 Mehefin, 2019. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu derbyn trwy ein gwefan recriwtio ar-lein, jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy. Er hynny, os ceir anhawster i ddefnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Mai, 2018.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â Ifor Gruffudd, Cyfarwyddwr, ffôn: (01248)382929, e-bost: i.gruffydd@bangor.ac.uk.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*