Tiwtor rhan-amser Dysgu Cymraeg (Swyddi ar hyd a lled Cymru)

Trosolwg

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg mewn cymunedau lleol. Byddwch yn paratoi a dysgu dosbarthiadau ar lefelau sy’n cyfateb â’ch profiad...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £27,830 - £33,199 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 17/03/2019 (66 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Powys - Y Drenewydd, Llanidloes, Tregynon, Y Trallwng, Llanfair Caereinion, Aberhonddu, Crughywel, Llanfair ym Muallt, Llandrindod, Rhaeadr Gwy. Ceredigion - Aberteifi, Aberystwyth, Llambed, Tregaron. Sir Gâr – Rhydaman, Llanelli, Caerfyrddin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 628493

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor rhan-amser

Dysgu Cymraeg

20 oriau blynyddol

Cyfnod penodol tan 30 Medi 2020

Gradd 6: £27,830 - £33,199 y flwyddyn (pro rata)

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu rhaglen o gyrsiau dysgu Cymraeg yn y gymuned ac yn y gweithle ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg mewn cymunedau lleol. Byddwch yn paratoi a dysgu dosbarthiadau ar lefelau sy’n cyfateb â’ch profiad, a bydd gennych rôl allweddol i gefnogi dysgwyr er mwyn eu galluogi i gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus, a symud ymlaen i’r lefel nesaf.

Byddwch yn deall sut i ddysgu ail iaith i oedolion, a byddwch yn gallu asesu dysgwyr a rhoi adborth iddynt.

Rydym yn recriwtio tiwtoriaid newydd yn yr ardaloedd canlynol:

Powys - Y Drenewydd, Llanidloes, Tregynon, Y Trallwng, Llanfair Caereinion, Aberhonddu, Crughywel, Llanfair ym Muallt, Llandrindod, Rhaeadr Gwy

Ceredigion - Aberteifi, Aberystwyth, Llambed, Tregaron

Sir Gâr – Rhydaman, Llanelli, Caerfyrddin

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i Wefan Swyddi Gwag Prifysgol Aberystwyth.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Dyddiad Cau: 17 Mawrth 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)