Uwch Swyddog - Cyswllt Rhanbarthol (Cymru)

Trosolwg

Rydym ni'n chwilio am Uwch Swyddog Cyswllt Rhanbarthol i ymuno â'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) yn y Tîm Allgymorth. Chi fydd yn gyfrifol am adeiladu a chynnal perthnasau ystyrlon gyda...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd

Cyflog: £33,625 - £42,031

Dyddiad Cau: 16/12/2018 (158 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Asiantaeth Safonau Bwyd, Llawr 11 Tŷ Southgate, Wood Street Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym ni'n chwilio am Uwch Swyddog Cyswllt Rhanbarthol i ymuno â'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) yn y Tîm Allgymorth. Chi fydd yn gyfrifol am adeiladu a chynnal perthnasau ystyrlon gyda phartneriaid gorfodi cyfraith rhanbarthol yn y sector cyhoeddus, cefnogi ymchwiliadau, cynrychioli'r NFCU mewn fforymau, hwyluso rhannu gwybodaeth (intelligence) a rhyngweithredu a datblygu gallu lleol trwy hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth. Byddwch chi'n gweithio'n agos gyda staff yr NFCU, ymchwilwyr, y Tîm Datgelu a'r tîm Ariannol, gan weithio tuag at amcanion yr Uned.

Mae gan yr NFCU allu i orfodi'r gyfraith ac mae'n gyfrifol am sicrhau dealltwriaeth o fygythiadau troseddau bwyd ac yr ymatebir iddynt yn y modd mwyaf effeithiol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Er mwyn cyflawni hyn, mae'r uned yn esgor ar raglen drawsnewid i greu ymateb cyflawn i droseddu o fewn cadwyni cyflenwi bwyd byd-eang a allai niweidio buddiannau dinasyddion y DU.

Mae Troseddau Bwyd yn deipoleg trosedd newydd yn y DU a thrwy eich dull arloesol, byddwch chi'n ceisio cael effaith wirioneddol, ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'n amser hynod gyffrous i ymuno â'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd. Byddwch chi'n cyfrannu at ddatblygu gallu gorfodi cyfraith o safon fyd-eang, proffesiynol ac arloesol a chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu bwyd y gallwn ymddiried ynddo i ddefnyddwyr.

I ddysgu mwy am y cyfle hwn a'r unigolyn yr ydym yn chwilio amdano – edrychwch ar y Pecyn i Ymgeiswyr.

Edrychwn ymlaen at gael eich cais.

Nid yw system 'Civil Service Jobs' yn ddwyieithog ac felly bydd rhai elfennau yn ymddangos yn Saesneg yn unig. Fodd bynnag, gallwch chi gyflwyno eich cais yn Gymraeg os ydych chi'n dewis gwneud hynny.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn i Ymgeiswyr - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Candidate Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)