Uwch Swyddog - Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog profiadol i wireddu prosiect newydd a chyffrous.

Cyflogwr: Menter Mon

Cyflog: £20,105

Dyddiad Cau: 10/12/2018 (161 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Neuadd Y Dref Llangefni Sgwar Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 725 700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Diben y swydd:

Rydym yn chwilio am Swyddog profiadol i wireddu prosiect newydd a chyffrous.

Cyfrifoldebau

Bydd y gweinyddwr yn cyflawni swydd amlswyddogaethol:
• Cydlynu cyfarfodydd rhwng cynhyrchwyr a chyflenwyr a chynnal cronfa ddata o gysylltiadau,
• Cydlynu cyfarfodydd y grŵp llywio a chymryd cofnodion,
• Cydlynu gweithdai a digwyddiadau, a hyrwyddo'r prosiect a'r model,
• Marchnata’r prosiect fel y'i cyfarwyddir
• Cydlynu cydrannau’r model e.e. systemau TG yn ôl yr angen
• Prosesu ac archifo holl ddogfennau ariannol y prosiect
• Sgrinio a delio â galwadau ffôn a rheoli ymholiadau
• Cynorthwyo’r rheolwr gyda chyfarfodydd a threfnu logisteg, megis teithio a llety.
• Ymgymryd ag ymchwil a chynhyrchu dogfennau ar gyfer cyfarfodydd fel bo'r angen.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais - Cymraeg   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Equal Opportunities Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Rhagor o Wybodaeth - Cymraeg | More Information - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)