Uwch Swyddog Ysgrifennu Copi Dwyieithog

Trosolwg

Wnaethon ni llwyddo i ennill y safonau rhyngwladol am fuddsoddwyr mewn pobl ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Dere I weithio gyda’n ni.

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru

Cyflog: £26.000 - £28,000

Dyddiad Cau: 13/11/2018 (159 diwrnod)

Amser Cau: 23:50:00

Lleoliad

Canolfan Mileniwm Cymru Bute Place Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2063 4722

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae'r tîm Marchnata yn gyfrifol am ddenu a chynnal nifer gynaliadwy o gynulleidfaoedd ac ymwelwyr ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau a chwsmeriaid. Bydd yr Uwch Ysgrifennwr Copi Dwyieithog yn arwain a datblygu’r greadigaeth o gynnwys iaith Cymraeg ar draws pob platfform ac i gefnogi’r holl weithgareddau ymchyrchoedd. Bydd gofyn iddyn nhw gefnogi’r Ysgrifennwr Copi Dwyieithog drwy greu cynnwys ysgrifenedig, gwneud penderfyniadau golygyddol a rheoli llwyth gwaith, yn ogystal â hybu diwylliant Cymreig yn y sefydliad.

Am fwy o fanylion, plîs gweld y proffil rôl sydd wedi ei glunio.

“Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Proffil y Rol - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Role Profile - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)