Ymgynghorydd Masnach Ryngwladol

Trosolwg

Mae Ymgynghorwyr Masnach Ryngwladol yn helpu busnesau bach a chanolig i ddeall a defnyddio prosesau i’w galluogi i symud cynnyrch/offer/deunyddiau allan o’r wlad yn unol â deddfau a phrotocoliau...

Cyflogwr: Antur Teifi

Cyflog: £32,000

Dyddiad Cau: 30/05/2018 (236 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Parc Busnes Llanelwy Llanelwy, Sir Ddinbych, Cymru LL17 OLJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Marion Morris

Ffôn: 01239 710238

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Crynodeb o’r swydd:

Mae Ymgynghorwyr Masnach Ryngwladol yn helpu busnesau bach a chanolig i ddeall a defnyddio prosesau i’w galluogi i symud cynnyrch/offer/deunyddiau allan o’r wlad yn unol â deddfau a phrotocoliau perthnasol ar lefel leol, ar lefel y DU ac ar lefel ryngwladol, er mwyn eu galluogi i barhau’n hyfyw a/neu i dyfu.

Mae Ymgynghorwyr Arbenigol yn gweithio, mewn sefyllfaoedd un i un, gyda chleientiaid sy’n fusnesau newydd ac yn fusnesau sydd wedi’u sefydlu eisoes. Mae’r Ymgynghorydd Arbenigol yn defnyddio ei brofiad a’i wybodaeth sylweddol i gael trafodaeth fanwl a datblygu cynllun gweithredu er mwyn adnabod materion a blaenoriaethau allweddol.

Mae’r Ymgynghorydd Arbenigol yn gweithio gyda’r cleient ar un eitem weithredu benodol. Yn ogystal, mae’r Ymgynghorydd Arbenigol yn defnyddio ei wybodaeth am drydydd partïon, yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, y gallai fod modd iddynt ddarparu cymorth ac atebion i’r cleient.

Mae cymorth gan Ymgynghorwyr Busnes cyffredinol ac Arbenigwyr eraill ar gael yng ngwasanaeth Busnes Cymru, megis yng nghyswllt y Rhaglen Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn, a chaiff hwnnw ei integreiddio â’r pecyn cymorth er mwyn cynyddu twf y busnes.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)