Ysgrifennydd Bwrdd

Trosolwg

Mae'r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori'r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiant priodol ac effeithiol ar holl waith y corff.Bydd gennych ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau perthynas...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 21/03/2019 (66 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan S4C yr Egin Heol y Coleg Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae S4C yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus sydd wedi ei sefydlu drwy statud.Mae'n darparu gwasanaeth cyfryngol Cymraeg unigryw ar deledu ac ar-lein ar gyfer gwylwyr yng Nghymru, ledled y DU ac yn gynyddol i gynulleidfa ryngwladol.

Mae S4C yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd sy'n cynnwys aelodau anweithredol a gweithredol.Y Bwrdd sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau S4C, yn atebol am wariant arian cyhoeddus, am benodi'r Prif Weithredwr a'r Ysgrifennydd, ac am sicrhau trefniadau effeithiol ar gyfer darganfod barn gwylwyr.

Mae'r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori'r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiant priodol ac effeithiol ar holl waith y corff.Bydd gennych ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau perthynas gydweithredol ac effeithiol rhwng y Bwrdd a'r Tîm Rheoli o ddydd i ddydd.Bydd gennych allu dadansoddol cryf, llygad am fanylder a'r gallu i weithio'n gyflym ac effeithiol wrth flaenoriaethu.Mi fydd profiad o weithio gyda Bwrdd a rhanddeiliaid yn ddymunol.

Dyma gyfle unigryw i chwarae rhan allweddol yng ngwaith S4C yn ystod cyfnod llawn her yn hanes darlledu a'r iaith Gymraeg.

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg.

Cyflog: I'w drafod

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylirhyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 5.00 y prynhawn ar 21 Mawrth 2019 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)