2071 Prosiect Amgylcheddol

Trosolwg

Pryd: 23/01/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Lleoliad: Theatr y Glowyr

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

6 Waunfawr Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA18 3TQ

Gwefan: http://cwmnipendraw.com

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: theatrausirgar.co.uk

Ffôn: 08452263510

Disgrifiad

Beth yw’r ffordd orau o gyflwyno trafodaeth am newid hinsawdd i gynulleidfa theatr? Dyna’r her y mae cwmni theatr Cwmni Pendraw wedi’i gosod iddo’i hun.
Mae’r Cwmni, sydd yn arbenigo mewn cyflwyno hanes a gwyddoniaeth i’r theatr, yn teithio o amgylch Cymru gyda 2071, prosiect sy’n seiliedig ar eiriau gwyddonydd newid hinsawdd sydd ymysg arbenigwyr blaenllaw'r byd yn y maes.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: