Catrin Finch + Seckou Keita (gyda/with Gwyneth Glyn)

Trosolwg

Pryd: 17/05/2018

Amser: 07:30 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: https://www.pontio.co.uk/online/18Finch

E-bost: danfonwch e-bost

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Mae’r cydweithrediad aruthrol hwn, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, ac sydd wedi ennill gwobrau di-ri, rhwng dau berfformiwr penigamp - y delynores Gymreig Catrin Finch a’r chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita - yn arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth o’r radd flaenaf.

Bydd Gwyneth Glyn yn ymuno i gefnogi Catrin a Seckou yma yn Pontio. Yn fardd, awdures a chantores, daw Gwyneth o Gricieth yn Eifi onydd. Bydd yn perfformio caneuon o'i halbym newydd 'Tro'.
Gan dynnu’n ddwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsffurfi o gyda synergedd hynod, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da heb ei ail am eu perfformiadau rhyfeddol. Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu halbwm cyntaf, bydd eu hail albwm SOAR, y bu aros mawr amdano, yn cael ei lansio ym mis Ebrill 2018. Mae’r albwm yn troi o gwmpas adenydd gwalch y pysgod, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd, sy’n gwneud ei daith flynyddol o 3000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, gan hedfan dros rwystrau
o waith dyn, yn yr un modd ag y bydd cerddoriaeth a breuddwydion yn gwneud, mewn siwrnai gynhenid ac epig o wytnwch.

Yn gyfareddol, yn fesmereiddiol, yn gywrain ac yn etheraidd, dyma i chi gerddoriaeth nodedig a phrofi ad byw gwefreiddiol

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: