Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Ar gychwyn Wythnos Un Byd 2017, dyma ddigwyddiad arbennig wedi'i drefnu gan Morlan a Mind Aberystwyth i ddathlu amrywiaeth ac i ddarganfod mwy am y diwylliannau gwahanol sy'n rhan o'n cymuned.

Morfa Mawr / Queen's Road Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2HH

Pryd: 21/10/2017

Amser: 11:30 am - 02:30 pm

Ffôn: 01970617996