Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio yn y categori Hamdden

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 9 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Sa31 1LH

Pryd: 27/10/2018

Amser: 11:00 am - 01:00 pm

Ffôn: 01267222775

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Sa31 1LH

Pryd: 01/11/2018

Amser: 11:00 am - 03:00 pm

Ffôn: 012670222775

Arddangosfa Newydd gan Mary Lloyd Jones- Oriel Tegfryn Menai bridge

Cadnant Road Porthaethwy, Ynys Môn, Cymru LL59 5EW

Pryd: 13/10/2018 - 03/11/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01248 715128

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales Sa31 1LH

Pryd: 17/11/2018

Amser: 02:30 pm - 04:30 pm

Ffôn: 01267222775

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 24/11/2018

Amser: 10:00 am - 12:00 pm

Ffôn: 01267222775