Llety Arall - rhannu newyddion â buddsoddwyr a darpar-buddsoddwyr

Trosolwg

Pryd: 16/11/2017

Amser: 07:00 pm - 08:00 pm

Lleoliad: Caffi Te a Cofi (Gisda)

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Y Maes Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 2NA

Gwefan: http://lletyarall.org

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Menna Machreth

Ffôn: 07973 820580

Disgrifiad

Menter gymunedol Llety Arall – dewch i glywed y newyddion diweddaraf nos Iau nesaf (16eg) am 7yh yng Nghaffi Te a Cofi (Gisda).

Neges i gyhoeddi y bydd Llety Arall Cyf yn cynnal cyfarfod agored i’r cyhoedd i ddod i glywed y newyddion diweddaraf am y prosiect hwn i brynu a thrawsnewid adeilad ar Stryd y Plas yn lety i ymwelwyr sydd â diddordeb yn iaith a diwylliant Caernarfon. Rydym yn chwilio am bobl i fuddsoddi £250 i fod yn aelod o’r cwmni a’n helpu ni i godi £40,000 mewn 4 wythnos!

Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn dilyn cyfarfod cyffredinol cyntaf i aelodau’r cwmni sydd wedi buddsoddi am 6:30pm. Dewch i holi cwestiynau a darganfod mwy am y gwahaniaeth gallai eich buddsoddiad ei wneud i’r prosiect a dyfodol y Gymraeg yng Nghaernarfon.