Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 23 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Noson Lansio Testunau Eisteddfod Môn 2019

Ffermwyr Ifanc Môn yn cyflwyno Noson Lansio Testunau Eisteddfod Môn 2019 yng nghwmni Band 6.
Cartio Môn, Bryngwran, nos Iau, 28 Mehefin, 7yh.
Tocyn £10 - ar gael o Ganolfan CFfI Môn, Cae Sioe, neu trwy ffonio 01407 720256.
Croeso cynnes i bawb!

Bryngwran, Ynys Môn, Cymru LL65 3PA

Pryd: 28/06/2018

Amser: 07:00 pm - N / A

Ffôn: 01407720256

Dewch at Eich Gilydd - i gofio Jo Cox ac i ddathlu cymuned - mewn cyfres o ddigwyddiadau amrywiol

Rhodfa'r Mor Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2BY

Pryd: 23/06/2018

Amser: 10:00 am - 04:30 pm

Ffôn: 01970820613

Criw Celf at Oriel Myrddin Gallery

Mae Criw Celf yn brosiect ar gyfer plant sydd wedi dangos dawn a / neu ddiddordeb arbennig mewn celf a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 12/07/2018 - 21/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Datblygu Lluniadu yn Oriel Myrddin Gallery // Developing Drawing in Oriel Myrddin Gallery

Datblygu Lluniadu yn yr oriel gyda Seren Stacey

Ydych chi eisoes yn darlunio ac eisiau gwella eich sgiliau?
Ydych chi eisiau gweithio ar eich darlunio arsylwadol, llacio'ch dull o arlunio neu ddatblygu rhagor o dechnegau?

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 07/07/2018

Amser: 02:00 pm - 04:00 pm

Ffôn: 01267222775

31 Mawrth – 7 Gorffennaf 2018
Cyfres Y Rhes Gefn: Peter Spriggs

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 31/03/2018 - 07/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

31 Mawrth – 7 Gorffennaf 2018
Gwneuthurwr Dan Sylw: Julia Griffiths Jones

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 31/03/2018 - 07/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

31 Mawrth – 7 Gorffennaf 2018
Fy Hoff Gadair

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 31/03/2018 - 07/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018 6 - 7:30pm
Clwb Llyfrau Oriel Myrddin

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 05/07/2018

Amser: 06:00 am - 07:30 pm

Ffôn: 01267222775

Dydd Sadwrn 23 Mehefin 2pm
Sgwrs am Gadeiriau

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 23/06/2018

Amser: 02:00 pm - 03:00 pm

Ffôn: 01267222775