Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 10 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 29/11/2018

Amser: 06:00 pm - 09:00 pm

Ffôn: 01267 222775

Dewch yn llu!
Mynediad am ddim!
Cyfle i ddechrau a gorffen eich siopa 'dolig dan un to!
Rhai o'r hen ffefrynnau yn dychwelyd, ond llwyth o fusnesau newydd cyffrous yn ymuno â ni!
Am restr cyflawn - ewch i'n tudalen Facebook.

Mydroilyn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru sa48

Pryd: 25/11/2018

Amser: 11:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 07875777234

Darlith Edward Lhuyd

‘Pensaernïaeth Waldo’
Darlithydd: Yr Athro Mererid Hopwood
Cadeirydd: Yr Athro D. Densil Morgan

‘Beth yw trefnu teyrnas?’ Dyna un o’r cwestiynau sydd gan Waldo Williams yn ei gyfrol Dail Pren. Ac o graffu ar ei gerddi, gellir gweld sut y mae’r...

Cymru

Pryd: 29/11/2018

Amser: 05:30 pm - N / A

Kevin Sinnott: 'Lady My Desire' - New Paintings

A solo exhibition featuring 23 new paintings by the renowned Welsh artist, Kevin Sinnott at Oriel Tegfryn, Menai Bridge, starting on the 7th of November 2018

Cadnant Road Menai Bridge, Ynys Môn, Cymru LL59 5EW

Pryd: 07/11/2018 - 26/11/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01248 715128

Church Lane Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 24/11/2018

Amser: 10:00 am - 12:00 pm

Ffôn: 01267222775

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rhaid i grwpiau gofrestru.

Coedlôn King Edward VII Avenue Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Pryd: Diwrnod 1 o Mawrth

Amser: 11:30 am - 01:45 pm