Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Cyngerdd Siambr Canolfan Gerdd William Mathias

Cyfle i fwynhau rhaglen o gerddoriaeth glasurol mewn Eglwys hynafol.
Tocynnau ar gael drwy Swyddfa Canolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon,neu ar y drws.
£8 oedolion / £4 plant

Clynnog Fawr Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL54 5PB

Pryd: 08/07/2017

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Ffôn: 01286 685 230

Clwb Artistiaid Ifanc // Young artists club

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed

Church Lane, Carmarthen Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1LH

Pryd: 01/07/2017 - 15/07/2017

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Marchnad Gwneuthurwyr 2017 // Makers Market 2017

Rydym yn gwahodd rhai o wneuthurwyr, dylunwyr ac artistiaid unigol gorau Cymru a’r Deyrnas Unedig i ymuno â ni ar gyfer ein harddangosfa aeaf.

Church Lane, Carmarthen Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1LH

Pryd: 28/10/2017 - 30/12/2017

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Arddangosfa Criw Celf Exhibition

Mae Criw Celf yn brosiect a ariannwyd gan Gungor Celfyddudau Cymru sy’n cynnig dosbarthiadau meistr celf ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol.

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1LH

Pryd: 17/06/2017 - 01/07/2017

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Sgwrs yn yr oriel amdano Graham Sutherland – “Hooked and Obsessed”

Sgwrs Oriel mewn partneriaeth gyda U3A, rhan o rhaglen 50+ Oriel Myrddin

Church Lane, Carmarthen Caerfyrddin , Sirgaerfyrddin, Cymru SA31 1LH

Pryd: 06/07/2017

Amser: 11:00 am - 12:00 pm

Ffôn: 01267222775

Gweithdy Ysgrifennu Chwedl

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng chwedl a stori?
Ymunwch â’r awdur Meinir Pierce Jones ar gwrs i’ch
tywys ar hyd y daith o ysgrifennu chwedl.

Stryd y Llan Porthmadog, Gwynedd, Cymru LL49 9HX

Pryd: 27/06/2017

Amser: 01:30 pm - 04:30 pm

Ffôn: 01766 522 811

Cyngerdd Haf gyda C.O.R

Arweinydd - Osian Rowlands
Cyfeilydd - Jeffrey Howard

Yn cyflwyno Requiem - Mozart a gweithiau gan Monteverdi, Byrd, Mendelssohn, Durufle a Syr Karl Jenkins

CF83 1EF

Pryd: 22/07/2017

Amser: 07:00 pm - 09:00 pm

Ffôn: 07980 302285

Bwyd i'r Meddwl - Food for Thought

Cyfle i rannu pryd, creu cymuned a thrafod

Morfa Mawr / Queen's Road Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2HH

Pryd: 29/06/2017

Amser: 06:00 pm - 08:00 pm

Ffôn: 01970617996

Williams Pantycelyn Trwy Lygad ei Lythyrau

Williams Pantycelyn Trwy Lygad Ei Lythyrau:

Yr Athro E. Wyn James.

Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Pryd: 06/09/2017

Amser: 01:15 pm - 02:15 pm

Ffôn: (01970) 632 548

Trysor y Chwedlau

Trysor y Chwedlau

Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Pryd: 29/08/2017

Amser: 11:00 am - 12:15 pm

Ffôn: (01970) 632 548