Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Inciau Botaneg
28 Gorffennaf 2018
11am – 3pm
£25
Darperir y deunyddiau
16 oed a hŷn - rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 28/07/2018

Amser: 11:00 am - 03:00 pm

Ffôn: 01267222775

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 25/07/2018 - 29/08/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

21 a 22 Gorffennaf 2018
11am – 4pm
£95
Darperir y deunyddiau

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 21/07/2018 - 22/07/2018

Amser: 11:00 am - 04:00 pm

Ffôn: 01267222775

Haptic Tacit: In Search of the Vernacular
Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Carmarthenshire, Wales SA31 1LH

Pryd: 28/07/2018 - 13/10/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Darn rhyngweithiol i leddfu’r enaid, yn cyfuno pwerau iacháu, therapiwtig dawns
a chyffyrddiad.

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 27/07/2018 - 28/07/2018

Ffôn: 01248 38 28 282

Penwythnos llawn o berfformiadau, gweithdai, a gweithgareddau i blant 0-12 a'u teuluoedd. Ymunwch a ni am benwythnos hwyliog llawn dychymyg.

Raikes Lane, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Cymru CH71YA

Pryd: 27/07/2018 - 29/07/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01352 701521

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol