Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 31 cofnodion | Tudalen 3 o 4

2071 Prosiect amgylcheddol

Prosiect theatr aml-gyfrwng sy’n chwalu'r ffiniau rhwng y celfyddydau a'r gwyddorau.

Victoria Road CF64 3EG

Pryd: 24/01/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Ffôn: 0794096879

2071 Prosiect Amgylcheddol

Prosiect theatr aml-gyfrwng sy’n chwalu'r ffiniau rhwng y celfyddydau a'r gwyddorau.

6 Waunfawr Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA18 3TQ

Pryd: 23/01/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Ffôn: 08452263510

Digwyddiad agoriadol Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes Opening event

Fe’ch gwahoddir chi a’ch ffrindiau i agoriad
Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes
Helen Booth ● Laura Edmunds ● Catrin Llwyd Evans ● Sarah Poland
Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018 2pm

Church Lane, Carmarthen Carmarthen, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1LH

Pryd: 13/01/2018 - 17/03/2018

Amser: 10:00 am - 05:00 pm

Ffôn: 01267222775

Crys a Maffia Mr Huws gyda Mabinogi a DJ Rhys Mwyn

Dydd Sadwrn 27 Ionawr
8pm
Theatr Bryn Terfel
£10/£8 gostyngiadau

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 27/01/2018

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28

Aberystwyth, Cymru SY23 3BU

Pryd: 02/03/2017 - 03/02/2018

Amser: 09:30 am - 06:00 pm

Ffôn: (01970) 632 471

Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Pryd: 18/03/2017 - 03/03/2018

Amser: 09:30 am - 06:00 pm

Ffôn: (01970) 632 471

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol