Y Digwyddiadur Cymraeg
 
Yma, gwelwch restr o ddigwyddiadau Cymraeg amrywiol yng Nghymru.

Canlyniadau Chwilio ar gyfer Ionawr 2018

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 

Pryd: Pob Mercher

Amser: 08:00 pm - 09:00 pm

Cerddwyr Bangor Bethesda

Mae Cerddwyr Bangor Bethesda Cerddwyr yn grŵp cerdded lleol sy'n cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd.

Bangor, Gwynedd, Cymru

Pryd: Dyddiol

Pantomeim Blynyddol Cwmni Actorion Felinfach

Sadwrn 5 - 12/12/15 am 8:00yh
Matinee 4:00 ar 5/12/15 ac 1:00 a 4;00 ar 12/12/15

Dyffryn Aeron Llanbed, Ceredigion, Cymru SA48 8AF

Pryd: Dyddiol

Amser: 08:00 pm - 10:30 pm

Ffôn: 01570 470697

Sgwâr Bulkeley Llangefni, Ynys Môn, Cymru LL77 7LR

Pryd: Pob Mercher

Amser: 06:00 pm - 07:30 pm

Ffôn: 01248 725700

2071 – Sioe amgylcheddol

Prosiect theatr amgylcheddol aml-gyfrwng sy’n seiliedig ar eiriau gwyddonydd newid hinsawdd sydd ymysg arbenigwyr blaenllaw'r byd yn y maes.

Blaenau Ffestiniog Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Cymru LL41 3DW

Pryd: 18/01/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Ffôn: 01766 830435

2071 – Sioe amgylcheddol

Prosiect theatr aml-gyfrwng sy’n chwalu'r ffiniau rhwng y celfyddydau a'r gwyddorau,

Galeri Gwynedd, Cymru LL55 1SQ

Pryd: 19/01/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Ffôn: 01286 685222

2071 Prosiect amgylcheddol

Prosiect theatr aml-gyfrwng sy’n chwalu'r ffiniau rhwng y celfyddydau a'r gwyddorau.

8 King St Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1BD

Pryd: 22/01/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Ffôn: 08452263510

2071 Prosiect Amgylcheddol

Prosiect theatr aml-gyfrwng sy’n chwalu'r ffiniau rhwng y celfyddydau a'r gwyddorau.

6 Waunfawr Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA18 3TQ

Pryd: 23/01/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Ffôn: 08452263510

2071 Prosiect amgylcheddol

Prosiect theatr aml-gyfrwng sy’n chwalu'r ffiniau rhwng y celfyddydau a'r gwyddorau.

Victoria Road CF64 3EG

Pryd: 24/01/2018

Amser: 07:30 pm - 09:00 pm

Ffôn: 0794096879

Crys a Maffia Mr Huws gyda Mabinogi a DJ Rhys Mwyn

Dydd Sadwrn 27 Ionawr
8pm
Theatr Bryn Terfel
£10/£8 gostyngiadau

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Pryd: 27/01/2018

Amser: 08:00 pm - N / A

Ffôn: 01248 38 28 28