Hysbysebu

Mae gwefan Lleol.cymru erbyn hyn yn un o wefannau Cymraeg mwyaf prysur ac adnabyddus Cymru. Ers lansio gwefan Lleol.cymru yn ôl ym mis Mawrth 2010, mae’r wefan wedi mynd o nerth i nerth ac yn denu dros 50,000 o ymweliadau'r mis gyda dros 400,000 o dudalennau yn cael eu hymweld â nhw. Mae ganddi hefyd dros 9,000 o aelodau. Mae'r wefan a'r E-gylchlythyr yn gyfryngau delfrydol er mwyn hysbysebu.
Mae gwefan Lleol.cymru yn wefan hunanwasanaeth sy'n golygu medrwch hysbysebu eich rhestriadau busnes, hysbysebion swyddi, digwyddiadau, eitemau ar werth, baneri hysbysebu yn hawdd ac yn gyflym ar unrhyw adeg. Caiff eich cyfrif aelodaeth ei reoli’n gyfan gwbl gennych chi, sy'n golygu y medrwch reoli popeth yn hawdd ac yn gyflym.

Medrwch dalu yn ddiogel ar-lein drwy ddefnyddio cerdyn credyd, neu drwy ddefnyddio ein system anfonebu.
Defnyddiwch y dewisiadau isod neu cysylltwch â ni i gael gwybodaeth bellach.

Mae hysbysebu baneri digidol ar y wefan yn ffordd fforddiadwy ac effeithiol o gyrraedd siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ar hyd a lled Cymru. Rydym hefyd yn cynnig pecynnau gostyngol ar gyfer hysbysebu baneri 12mis, cysylltwch â ni ynglŷn â’n prisiau gostyngol yma.

baner brig - pob tudalen y wefan*

£220.00 fesul mis
+20% TAW (£264.00)
neu
£100.00 fesul 5000 argraffiadau
+20% TAW (£120.00)

* Delwedd enghreifftiol

baner gwaelod - pob tudalen y wefan*

£140.00 fesul mis
+20% TAW (£168.00)
neu
£50.00 fesul 5000 argraffiadau
+20% TAW (£60.00)

* Delwedd enghreifftiol

baner prif ochr - pob tudalen y wefan*

£180.00 fesul mis
+20% TAW (£216.00)
neu
£75.00 fesul 5000 argraffiadau
+20% TAW (£90.00)

* Delwedd enghreifftiol

Hysbysebu Busnes, Hysbysebu Swyddi, Hysbysebu Digwyddiadau, Hysbysebu Eitem, Hysbysebu Bargen.