Bungalow i'w Rhentu

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Sir Gaerfyrddin
Caerfyrddin

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Beryl

Ffôn: 07969 494960

Disgrifiad

Bungalow i'w rhentu milltir o ysbyty Glangwili, tair milltir o gannol tref Caerfyrddin.
Tair/pedair ystafell wely gyda ystafell ymolchi yn cynnwys bath a cawod.
Ar gael o 1af o Fawrth 2016.
£650 y mis.
Cyswllt: Beryl 07969 494960