"Dafydd a Lliwen" cd gymraeg

Trosolwg

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 01248 600469 / 07841565442

Disgrifiad

Mae “Stiwdio’r Mynydd” yn Llanllechid dan gyfarwyddyd Lliwen a’i gwr Paul, wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y ddegawd ddiwethaf. Agorwyd y studio yn 1998 pan recordwyd CD newydd triawd o ferched a oedd yn canu dan yr enw Chicas. Aeth ymlaen i recordio tair CD arall i’r grŵp profiadol hyn, cyn iddynt ddechrau magu plant,a phrysyrdeb gwaith, ond pwy a ŵyr yn y flwyddyn nesa beth ddaw eto!

Mae’r deuawdau, grwpiau a’r unigolion canlynol wedi cael eu rhoi ar ben ffordd gan Lliwen - Môn Heli a recordiodd ei cd cyntaf yn y studio. Yr oedd holl gerddoriaeth cefndir y gantores canu gwlad. Brenda Edwards i gyd wedi cael ei gwneud yno, ynghyd a cd Llion Roberts prif gannwr band “Y Profiad”. Tammy Jones hefyd wedi defnyddio’r stiwdio I ychwanegu at cd recordiwyd rhwng Seland newydd a Llanllechid.

Lliwen sydd yn dewis rhan fwyaf o’r caneuon ar gyfer yr artistiaid sydd yn recordio yn y stiwdio ac yn trefnu’r gerddoriaeth i gyd. Bydd hi hefyd yn cyfansoddi llawer ac yn cael cymorth ei gwr Paul wrth recordio’r cynnyrch.

Enw cyfarwydd arall i wrandawyr rhaglenni ysgafn Radio Cymru sydd wedi gwneud ei CD gyntaf yn y stiwdio yw Lisa Jones o Frynteg, Ynys Môn. Y ferch gyda’r llais angelaidd, oedd wedi arfer canu cefndir i Wil Tan am dair mlynedd ac yn gobeithio dechrau gwneud cyngherddau ar ei phen ei hun cyn hir. Mae Lisa yn canu cefndir i amryw artist sydd yn recordio o’r stiwdio.

Daeth enw Clive Edwards o Hendy-gwyn ar Daf i’r brig fel digrifwr a chanwr rhyw flwyddyn a hanner yn ôl. Mi gysylltodd â Lliwen am gyngor ac o fewn dim yr oedd CD wedi cael ei recordio, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Y newyddion da yw bod un arall i ddod allan cyn y Nadolig. Mae Clive erbyn hyn yn cynnal nosweithiau ei hunan led y wlad ac yn ddiolchgar i Lliwen am roi'r cyfle iddo i wireddi freuddwyd o wneud CD o’i hoff ganeuon.

Yr enw mwyaf poblogaidd i ddod allan o stabl Stiwdio’r Mynydd yw Wil Tan, a aeth ar ymweliad a’r stiwdio gan ei fod am recordio dwy gan ar gyfer ei fam. Gwelodd Lliwen bod potential gan y llais unigryw hwn, er bod dim llawer o hyder ganddo ar y pryd. Fe fodlonodd i recordio ychydig mwy o ganeuon ac yna rhyddhau ei CD gyntaf. Nid oedd Wil eisiau canu’n gyhoeddus ar y cychwyn oherwydd ei swildod, ond ar ôl yr ymateb i’r albwm gyntaf ac erbyn hyn mae gyda fe pump CD allan, ac mai gweddill yr hanes yn siarad dros ei hun!.

Yn dilyn recordio caset a CD yn y '90au i Gwmni Sain, a oedd yn boblogaidd iawn ar y radio a’r teledu ar y pryd i Dafydd a Lliwen .Fe aeth seibiant bach rhwng y ddau oherwydd amryw resymau. Ond dechrau’r flwyddyn eleni fe ofynnodd Dafydd i Lliwen “sut mae dallt hi am recordio CD newydd”? Fe aeth Lliwen ati i ysgrifennu dwy gân a dewis gweddill y caneuon ac fe recordiwyd albwm arall sef “Darlun fy Nhad” sydd yn y siopau erbyn hyn.