Ystafell ddwbl i'w rentu

Trosolwg

Disgrifiad

Ystafell ddwbl i'w rentu mewn ty braf a chysurus ar stryd dawel yn Roath (ddim yn bell o Albany Rd.) Yn chwilio am ferch broffesiynol i rannu gyda merch cyfeillgar yn ei hugeiniau hwyr sy'n dysgu mewn ysgol gynradd. Rhent £330 yn cynnwys biliau a threth cyngor. Mae'r ystafell wedi ei ddodrefnu, ac mae teledu digidol, band eang a ffon yn y ty. Mae'r ty yn lyfli felly dewch i weld dros eich hunain! Mae'r ystafell ar gael o ddechrau mis Gorffennaf. Am fwy o fanylion, cysylltwch ag Awen ar 07976 137335 neu awenwilliams@hotmail.com.