Dylanwad

Trosolwg

Disgrifiad

 


Roedd Dylan Williams.. (nai ir enwog ..Gari Williams" gynt) wedi bod yn ysrgifennu caneuon ynghefn ei garej ers ychydig o flynyddoedd. Un noson fe glywodd Llinos yn canu mewn parti gwaith, a dyma benderfynnu gofyn iddi am ei barn ar rhai o’i ganeuon. Roedd Llinos yn hoffi’r caneuon, ac o fewn ychydig ddyddiau roedd y ddau yn mynychu Stiwdio’r Mynydd yn Llanllechid ger Bangor sy’n cael ei redeg gan Lliwen. Cyn pen dim roedd y tri ohonynt wedi ffurfio’r grwp DYLANWAD..


.


1. GEIRIAU. 4:31


2. ANRHEFN.3:36


3. HAUL AR FRYN. 4:06


4. DAIL YR HYDREF. 3:56


5. CYMRO OLAF. 4:54


6. CERDDWN Y FFLAMAU. 3:06


7. MR BLAIDD. 2:51


8. LOVE YOU TONIGHT. 3:30


9. DYNER LAW. 4:25


10. PAID ANGHOFIO. 3:43


11. UN DYDD. 4:08


12. POB FFORDD. 3:17


13. DEEPER. 3:58


14. DYN Y TYWYDD. 3:40