Fflat gwyliau 2 ystafell wely, Pentre Doc y Gogledd, Llanelli

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Sir Gaerfyrddin
Llanelli

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elvin Thomas

Ffôn: 07595 370711

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Ar Lan y Môr wedi ei gyflwyno'n berffaith gyda 2 ystafell wely dwbl, cegin ac ystafell lolfa 'open plan', ystafell ymolchi (yn cynnwys bath a chawod).

Mae fflat yn berffaith ar gyfer teuluoedd a chyplau fel ei gilydd.

- Wedi'i leoli yn agos at yr M4
- Lleoliad gwych gyda golygfeydd dros y Penrhyn Gŵyr
- Pellter agos o Gwrs Golff Machynys & Spa
- 200 llath i ffwrdd oddi wrth y traeth
- Lle diogel y ddal beiciau

Wedi ei leoli ym Mhentref Doc y Gogledd o fewn tafliad carreg i faes Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014.

Cysylltwch gyda ni cyn gynted ag y bo modd er mwyn cael rhagor o wybodaeth a manylion costau.