Canlyniadau Chwilio yn y categori Tai ar werth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Ty ar werth yn Grangetown, Caerdydd

Gelli ei brynu £5,000 yn rhatach yn uniongyrchol drwyddom ni - £130,000. Dim tsiaen, awyrgylch hyfryd, stryd dawel ynghanol bwrlwm y Brifddinas (Llanmaes St ger Parc Grange, Y Bae a'r pentref chwaraeon newydd).

Ty ar werth

Ty 3 ystafell wely ar werth ar ystâd ddymunol yng Nghomins Coch, 2 filltir o Aberystwyth.


Ty 3 Ystafell Wely ar gael yn Nhreganna o fis Mai - £950

Ty 3 ystafell wely ar gael o fis Mai yn Nhreganna.

Cegin fawr, ystafell folchi, lolfa gysurus, gardd heulog a pharcio trwydded ar y stryd.