Canlyniadau Chwilio yn y categori Cartrefi i'w rhentu

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

Tŷ teras Fictoraidd, (heb ei ddodrefnu) wedi'i leoli'n ardderchog yn Grangetown, o fewn 15 munud o gerdded i ganol y ddinas a Bae Caerdydd ar gael i'w rhenti.

Ty Teras 3 llofft i'w rentu yn Canton
3 llofft, Stafell folchi newydd sbon, Cegin Newydd, Lolfa, Stafell fwyta a gardd hefo sied.
£700 y mis.
Cysylltwch hefo: Ffion Jones - 07887642067
(ar gael mewn 4 wythnos)

Ty modern i'w rentu ar gyrion Aberystwyth. 2 ystafell wely, cegin newydd sbon, lolfa, bathwm, gardd a lle parcio. Addas i gwpwl ifanc. Mae modd cerdded i ganol y dref mewn deg munud. Ar gael o fis Mehefin 2012. £600 y mis. Cysylltwch 07854 680410

Ty 3 Ystafell Wely i'w Renti yn Felinfach, Ceredigion

Ty 3 Ystafell Wely i'w Renti.
Wedi ei leoli yn Felinfach, Ceredigion.
Cyflwr da.

Ty newydd ei adnewyddu drwyddo gyda cegin, ystafell fwyta, ystafell fyw, ystafell ymolchi hefo bath a cawod, ty bach lawr grisiau, gardd fawr gefn a gardd flaen fechan. Di-dddodrefn. Lle parcio ceir. Cyrion Treganna. Ffon 07989393445.

Ty ar osod ym Mhwllheli

Tŷ teras dwy lofft ar gael i’w rentu ar oddiar Stryd Fawr Pwllheli.
Patio preifat yn y cefn.
Lolfa, cegin ac ystafell ymolchi.
Dwy lofft.
Heb ei ddodrefnu.
Gyrrwch neges os am fwy o fanylion.

Tŷ 3 ystafell wely i renti yn ardal Grangetown, Caerdydd

Tŷ i renti yn ardal Grangetown, Caerdydd. 3 ystafell wely dwbl ar gael dechrau Chwefror. Am fwy o fanylion danfonwch neges.

Ty tlws, ardal delfrydol yn Grangetown, Caerdydd

Ty cyfan ar osod yn ardal Grangetown o Gaerdydd. Dau 'stafell wely a lofft wedi'i drawsnewid. Lleoliad gyfleus, cartref clud. Pris yn cynnwys dodrefn a phob bil.

Tŷ tair ystafell wely ar Hereford Street yn Grangetown, Caerdydd.

Tŷ i'w osod
Brohenllys, Felinfach
3 ystafell wely
Gardd i'r blaen a'r cefn
Ystad dawel a diogel