Canlyniadau Chwilio yn y categori Cartrefi i'w rhentu

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 29 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Fflat hyfryd un lofft sydd newydd ei hadnewyddu ar y llawr gwaelod yng nghefn ty mawr Fictorianaidd sydd wedi ei newid yn fflatiau. Mynedfa annibynnol i'r fflat ar hyd llwybr felly does dim angen mynd trwy'r ty. Defnydd o'r ardd. Cegin fawr olau a lolfa (un ystafell fawr), llofft ddwbl, ystafell molchi ensuite (gyda bath) ac ystafell fach bwrpasol i gadw dillad. Fflat heb ei dodrefnu ar hyn o bryd ond gallwn ddodrefnu os dymunir. £595 y mis (heb gynnwys biliau). 07765 546176

Ty 3 Ystafell Wely i'w Renti yn Felinfach, Ceredigion

Ty 3 Ystafell Wely i'w Renti.
Wedi ei leoli yn Felinfach, Ceredigion.
Cyflwr da.

Ystafell ddwbl i'w rentu mewn ty braf a chysurus

Ystafell Ddwbwl mewn Ty yn Treganna. Ty glan a chartrefol i'w rannu gyda dau arall. Dwy Stafell molchi, Lolfa gysurus a chegin fawr, oddeutu 5 munud o gerdded o ganol y ddinas, y chapter a pharc pontcanna, a digonedd o le parcio. Pris £250 y mis neu ychydig yn fwy yn cynnwys y biliau. Cysylltwch ar 07738 258517 neu iwhgfr@gmail.com am rhagor o fanylion.

Ty newydd ei adnewyddu drwyddo gyda cegin, ystafell fwyta, ystafell fyw, ystafell ymolchi hefo bath a cawod, ty bach lawr grisiau, gardd fawr gefn a gardd flaen fechan. Di-dddodrefn. Lle parcio ceir. Cyrion Treganna. Ffon 07989393445.

Ty ar osod ym Mhwllheli

Tŷ teras dwy lofft ar gael i’w rentu ar oddiar Stryd Fawr Pwllheli.
Patio preifat yn y cefn.
Lolfa, cegin ac ystafell ymolchi.
Dwy lofft.
Heb ei ddodrefnu.
Gyrrwch neges os am fwy o fanylion.

Tŷ 3 ystafell wely i renti yn ardal Grangetown, Caerdydd

Tŷ i renti yn ardal Grangetown, Caerdydd. 3 ystafell wely dwbl ar gael dechrau Chwefror. Am fwy o fanylion danfonwch neges.

Ty tlws, ardal delfrydol yn Grangetown, Caerdydd

Ty cyfan ar osod yn ardal Grangetown o Gaerdydd. Dau 'stafell wely a lofft wedi'i drawsnewid. Lleoliad gyfleus, cartref clud. Pris yn cynnwys dodrefn a phob bil.

Fflat dwy ystafell wely yng Nghaerdydd

Fflat llawr cyntaf dwy ystafell wely wedi ei ddodfrenu yn ardal Canton, Caerdydd tafliad carreg o Parc Thompsons. Ar gael yn syth (Tach 2017) . £650 y mis a blaendal o £650. Addas i gwpwl neu ddau berson proffesiynol.

Dwy fenyw ifanc yn chwilio am dy/fflat 2 ystafell yng Nghaerdydd. Pobl creadigol, dibynadwy a chydwybodol. Eisiau lle cyn gynted a phosib. Os hoffech gysylltu y rhif yw 07922688737. Diolch!