Canlyniadau Chwilio yn y categori Cartrefi i'w rhentu

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 3 o 3


ERROR: http://lleol.cymru/article/results.php

Query: UPDATE Report_Article SET report_amount = report_amount + 1 WHERE article_id = 140 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.237.200.21
    REMOTE_PORT : 34544
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/article/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/article/guide/cartrefi-iw-rhentu/page/3
    REQUEST_URI : /article/guide/cartrefi-iw-rhentu/page/3

Oedolyn ifanc proffesiynol yn chwilio am le i fyw yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol yn chwilio am dŷ i'w rannu neu fflat yn ardal Nhreganna.

Tair merch broffesiynol yn chwilio am dy i'w rentu yn Nhreganna, Caerdydd.

lowri-puw@live.co.uk

Tŷ tair ystafell wely ar Hereford Street yn Grangetown, Caerdydd.

Ystafell ddwbwl en-suite i'w rhentu yn Nhre'r Ddol yn rhannu gyda un arall. Y ty yn cynnwys cegin a 2 ystafell eistedd. Lle parcio preifat, shed a garej y tu allan. Lleoliad cyfleus (9 milltir I Aberystwyth a Machynlleth). Y pentref yn cynnwys siop a thafarn. £60 y wythnos yn cynnwys biliau.

Fflat gwyliau 2 ystafell wely, Pentre Doc y Gogledd, Llanelli

Fflat 2 ystafell wely ar gyfer ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli 2014

Ystafell ddwbl gyda dodrefn i’w rhentu mewn tŷ cysurus 3 ystafell wely yn Grangetown ar gael o ganol mis Ebrill.
5 munud gerdded i ganol dre. Ystafell fyw, cegin fodern, ystafell ymolchi gyda bath a chawod.
Parcio preswyl (efo permit) o flaen y tŷ.

Rhannu efo dwy ferch yn eu hugeiniau hwyr, pobol broffesiynol un unig plîs.
£270 y mis + bills.
Teledu a rhyngrwyd Sky yn y tŷ.


Cysylltu: Caryl: 07967 342 101 / carylbrownfreelance@yahoo.co.uk
Tŷ i'w osod
Brohenllys, Felinfach
3 ystafell wely
Gardd i'r blaen a'r cefn
Ystad dawel a diogel

Tŷ 2 lofft i'w logi yn Nebo, Dyffryn Nantlle. Stôf coed, gardd, golygfeydd da. Gyda neu heb ddodrefn. Rhent oddeutu £425 / mis i'w drafod. Robin ar 07717102923