Canlyniadau Chwilio yn y categori Tai i'w rhentu

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 19 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Ty tlws, ardal delfrydol yn Grangetown, Caerdydd

Ty cyfan ar osod yn ardal Grangetown o Gaerdydd. Dau 'stafell wely a lofft wedi'i drawsnewid. Lleoliad gyfleus, cartref clud. Pris yn cynnwys dodrefn a phob bil.

Ty 3 Ystafell Wely ar gael yn Nhreganna o fis Mai - £950

Ty 3 ystafell wely ar gael o fis Mai yn Nhreganna.

Cegin fawr, ystafell folchi, lolfa gysurus, gardd heulog a pharcio trwydded ar y stryd.

Fflat dwy ystafell wely yng Nghaerdydd

Fflat llawr cyntaf dwy ystafell wely wedi ei ddodfrenu yn ardal Canton, Caerdydd tafliad carreg o Parc Thompsons. Ar gael yn syth (Tach 2017) . £650 y mis a blaendal o £650. Addas i gwpwl neu ddau berson proffesiynol.

Dwy fenyw ifanc yn chwilio am dy/fflat 2 ystafell yng Nghaerdydd. Pobl creadigol, dibynadwy a chydwybodol. Eisiau lle cyn gynted a phosib. Os hoffech gysylltu y rhif yw 07922688737. Diolch!

Oedolyn ifanc proffesiynol yn chwilio am le i fyw yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol yn chwilio am dŷ i'w rannu neu fflat yn ardal Nhreganna.

Tair merch broffesiynol yn chwilio am dy i'w rentu yn Nhreganna, Caerdydd.

lowri-puw@live.co.uk

Tŷ tair ystafell wely ar Hereford Street yn Grangetown, Caerdydd.

Tŷ i'w osod
Brohenllys, Felinfach
3 ystafell wely
Gardd i'r blaen a'r cefn
Ystad dawel a diogel

Tŷ 2 lofft i'w logi yn Nebo, Dyffryn Nantlle. Stôf coed, gardd, golygfeydd da. Gyda neu heb ddodrefn. Rhent oddeutu £425 / mis i'w drafod. Robin ar 07717102923