Canlyniadau Chwilio yn y categori Eraill

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Siopwr symudedd
£40
01267 253 496
Ardal Caerfyrddin

Ty i renti, ar osod / House to rent

Ty tair ystafell wely ddwbwl yn Riverside/Canton.
Eisiau pobl proffesiynnol.
2 ystafell fyw, cegin, utility a ystafell ymolchi. Wedi ei ddodrefnu.
Ar gael tuag at diwedd Gorfennaf.
Rent i'w drafod.
Cysylltwch ag Elin ar 07968176401 am fwy o luniau a manylion.

Oedolyn ifanc proffesiynol yn chwilio am le i fyw yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol yn chwilio am dŷ i'w rannu neu fflat yn ardal Nhreganna.

Tafarn / Bwyty Ar Werth

Tafarn a Bwyty Ar Werth
£299,000 neu gynnig agosaf
neu opsiwn Prydles (lease) 5 bl + ar gael (gyda blaendal)
neu opsiwn i brynu yn defnyddio arddull Morgais (manylion i'w trafod)
Lleoliad: Felinfach, Gorllewin Cymru

9 o fagiau coed tan ar gael yng Nghaerdydd. £54 punt am y cwbwl yn cynnwys cludiant i unrhyw le o fewn sir Caerdydd.

Carafan Adria Altea 461db

Carafan Adria Altea 461 db - 2004- Cysgu 5- £4,750

Stafell wely dwbl gyda dodrefn yn cynnwys yr holl filiau.
Yn rhydd o Fis Ionawr.

I rannu gyda merch broffesiynol Gymraeg yn eu hugeiniau yn Nhreganna. Dim ond taith gerdded o 20 munud i ganol y ddinas. Cyfleus iawn i shopau Treganna.

Ystafell fyw, cegin fodern, ystafell ymolchi a chawod a gardd yn y cefn.

£350 y mis.