Canlyniadau Chwilio yn y categori Eraill

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Ty i renti, ar osod / House to rent

Ty tair ystafell wely ddwbwl yn Riverside/Canton.
Eisiau pobl proffesiynnol.
2 ystafell fyw, cegin, utility a ystafell ymolchi. Wedi ei ddodrefnu.
Ar gael tuag at diwedd Gorfennaf.
Rent i'w drafod.
Cysylltwch ag Elin ar 07968176401 am fwy o luniau a manylion.

Tafarn / Bwyty Ar Werth

Tafarn a Bwyty Ar Werth
£299,000 neu gynnig agosaf
neu opsiwn Prydles (lease) 5 bl + ar gael (gyda blaendal)
neu opsiwn i brynu yn defnyddio arddull Morgais (manylion i'w trafod)
Lleoliad: Felinfach, Gorllewin Cymru